PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY

 

Zajmujemy się profilaktyką uzależnień od alkoholu wśród młodzieży 13-15 lat.
Prowadzimy warsztaty w temacie uzależnień od social mediów i internetu wśród dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych w klasach 1-8.

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY

Nasze Stowarzyszenie od kilku lat ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Warszawy oraz przyległych do niej powiatów. W swojej działalności kładziemy nacisk na profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Podejmujemy działania dotyczące nauki umiejętności panowania nad emocjami, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie konfliktów rówieśniczych oraz na zmniejszenie konfliktów w rodzinach.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD SOCIAL MEDIÓW I INTERNETU – WARSZTATY DLA SZKÓŁ

Uczniom coraz trudniej jest znieść codzienną frustrację wynikającą z długotrwałego przebywania w sieci, ciągłego hejtu i cyberprzemocy. Poprzez warsztaty integrujące pokazujemy jak ważna jest prawidłowa komunikacja oraz właściwe relacje społeczne do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Spotykamy się również z rodzicami i rozmawiamy na tematy wychowawcze oraz związane z uzależnieniami, głównie od internetu i social mediów. Rodzice często zgłaszają problemy z porozumieniem się ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Nie wiedzą, że w większości wynika to z braku czasu na rozmowy z nastolatkiem. Nadal traktują ich jak dzieci. Cały czas aktualne jest powiedzenie, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. W rozmowach z uczniami często słyszymy tego typu stwierdzenia jako cytaty ich rodziców. Młodzież w dzisiejszych czasach jest bardzo wyedukowana, ma dużą świadomość świata, swoich praw i chce uczestniczyć w życiu rodzinnymi oraz społeczeństwie.

APLIKACJA „MIEJSKIE HISTORIE” – NAUKA I EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ

Rozpowszechnienie oraz dostępność alkoholu umożliwiają młodzieży nieograniczone jego spożywanie. Obserwacja otaczającego świata oraz ogólne przyzwolenie na spożywanie alkoholu sprawiają, że nie wydaje im się on niebezpieczny. Naturalna ciekawość związana z wiekiem dorastania sprawia, że młodzi ludzie eksperymentują z alkoholem. Trudności w umiejętnościach społecznych i komunikacyjnych, a także adaptacyjnych strategii regulacji emocji sprawia, że schemat spożywania alkoholu zostaje utrwalony, gdyż przynosi odczuwalne, natychmiastowe pozytywne efekty.

Nasza organizacja zaprojektowała i stworzyła innowacyjne narzędzie edukacyjne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla młodzieży wieku 13-15 lat. Jest nim edukacyjna aplikacja mobilna.

Zorganizuj szkolenie dla młodzieży w swojej szkole

Pobirz naszą aplikację „MIEJSKIE HISTORIE”

Nasza misja

Misją naszego stowarzyszenia jak również głównymi celami statutowymi jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków chemicznych zmieniających świadomość. Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie skutków, zagrożeń picia i nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.Rozwijanie wśród tych osób zainteresowań, hobby, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Nasi Partnerzy