Nasza misja

Głównym obszarem działalności naszego stowarzyszenia jest program prewencyjny, profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi adresowany do młodzieży szkolnej 13-15 lat z zastosowaniem aplikacji mobilnej – nowatorskie rozwiązanie profilaktyczne.

Drugim bardzo ważnym elementem działalności jest profilaktyka uzależnień od social mediów i internetu prowadzona w szkołach podstawowych na terenie Warszawy oraz powiatów przyległych.

Nasze działania do tej pory realizowaliśmy przede wszystkim w ramach projektów, ale w długofalowej strategii organizacji chcemy nasze oddziaływania społeczne realizować w sposób ciągły, ponieważ tylko takie działania przyniosą oczekiwane efekty dla grupy docelowej.

Do wypełnienia naszej misji włączymy szeroko pojętą współpracę z innymi organizacjami z III sektora, z jednostkami terytorialnymi urzędów, placówkami zdrowia i oświaty. Zdajemy sobie sprawę z tego że, żeby nastąpiła oczekiwana zmiana na lepsze konieczna jest długotrwała systematyczna praca.

Gradiam, czyli „krok po kroku”…

Nasi Partnerzy