Nasze projekty

Stowarzyszenie Gradiam w swojej 6‐cio letniej działalności zrealizowało następujące zadania:

1. Zadanie zlecone przez Urząd Gminy Lesznowola na realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od social mediów i internetu w 2 szkołach podstawowych – Zamieniu i Lesznowoli.

2. Zadanie zlecone przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria na realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od social mediów i internetu w szkole podstawowej w Baniosze.

3. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria umowa nr 342/LW/2022/PRO. Zadanie publiczne „Profilaktyka uzależnień od alkoholu dla młodzieży 13‐15 lat oraz wsparcie rodziców/opiekunów prawnych”

4. Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM‐UU/UM/KP/5006/2022 . Zadanie publiczne realizowane w partnerstwie „Rowery, kajaki i wspólne wędrówki”. Umowa nr AD.262.43.2021.BG z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Społecznym w Piasecznie w ramach projektu „Akademia Rodziny”.

5. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria umowa nr 681/LW/2021/PRO. Zadanie publiczne „Profilaktyka uzależnień od alkoholu dla młodzieży 13‐15 lat”.

6. Dotacja z budżetu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM‐UU/UM/KP/4434/2021 realizowana w partnerstwie. Zadanie publiczne „Aktywność fizyczna od juniora do seniora”.

7. Dotacja z BPiPS umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/233/2019‐2020. Zadanie publiczne „Nie piję alkoholu jestem świadomy swojego wyboru”.

8. Dotacja z MCPS umowa nr 44MCPS/07/2020/A/PUZ.I Zadanie publiczne pod tytułem: „Nowoczesna technologia i zdrowy styl życia – wsparciem profilaktyki uzależnień”.

9. Dotacja z NIW umowa nr 156/PROO/5/2020 Zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc doraźna – zdalna profilaktyka uzależnień od alkoholu dla młodzieży 13‐15 lat”.

10. Dotacja z Gminy i Miasta Góra Kalwaria umowa nr 406/LW/2020/BSO Zadanie publiczne pod tytułem: „Profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Kampania edukacyjno‐ informacyjna dla młodzieży 13‐15 lat”.

11. Dotacja z BPiPS umowa nr PS/B/VI/1/6/10/404/2018. Zadanie publiczne pod tytułem: „Analiza potrzeb zagospodarowania wolnego czasu osób w wieku 25+30+40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień” w dzielnicach Warszawy: Rembertów, Wesoła, Wawer.

12. Dotacja z BPiPS umowa nr PS/B/VI/1/8/10/416/2018. Zadanie publiczne pod tytułem: „Pilotażowy projekt stworzenia aplikacji mobilnej na telefon dla młodzieży w wieku 13‐15 lat, mieszkającej w Warszawie, działającej nam uświadomienie młodzieży o zagrożeniach i skutkach nadużywania alkoholu”.

13. Dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego umowa nr 452/LW/2023/PRO. Zadanie publiczne pod tytułem „Aktywność fizyczna od juniora do seniora”.

Projekty w trakcie realizacji:

14. Dotacja z BPiPS umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/139/2021-2023. Zadanie publiczne pod tytułem „Partnerstwo Dla Dzieci Pragi Południe 4.0”.

15. Dotacja z Urzędu Dzielnicy Wola umów nr WOL/WSZ/PU-B/VI/1/6/10-40-2023-2025-640 Zadanie publiczne pod tytułem „Wolski Spinacz III”.

16. Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/6319/2023. Zadanie publiczne pod tytułem „Aktywna turystyka sposobem na rozwój osobisty”.

Nasi Partnerzy