Profilaktyka uzależnień od social mediów i internetu

Nasze stowarzyszenie opracowało oraz realizuje cykl warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od social mediów i internetu dla uczniów szkół podstawowych w klasach 1-3 oraz 4-8.

W proponowanych warsztatach wzięło już udział kilka tysięcy uczniów. Z naszych obserwacji oraz dostępnych badań wynika, że potrzeba prowadzenia takich działań dynamicznie się zwiększa. Pandemia „rzuciła w szpony” internetu uczniów, którzy nie wiedzą jak sobie poradzić z powszechnie występującym hejtem oraz cyberprzemocą. Często wsparcia potrzebują również rodzice, którzy również biorą udział w warsztatach.

Głównym celem zajęć jest poznanie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z Internetu, telefonów i gier. Celami szczegółowymi zajęć jest zapoznanie i uświadomienie ucznia z pojęciami cyberprzemocy, hejtu, stalkingu oraz fonoholizmu. Zrozumienie przez ucznia czym jest uzależnienie od telefonu Internetu i komputera oraz jakie są objawy uzależnienia. Rozróżniania pojęć pożytecznego i bezużytecznego spędzania czasu przed komputerem oraz uświadomienie ucznia jakie zagrożenia wynikają z nadmiernego korzystania z komputera. Omawimy również tematy związane ze zdrowiem – co ściśle wiąże się z korzystaniem z przestrzeni wirtualnej.

Profilaktyka prowadzona jest na zasadach warsztatowych w wybranych przez pedagogów klasach. Są to 3 bloki po 2 godziny. Zaplanowane są ciekawe ćwiczenia, dyskusje oraz zadania.

Przykładowe tematy omawiane na warsztatach

  • Cyberprzemoc
  • Korzyści i negatywy świata wirtualnego
  • Pato Streaming
  • Seksting i nudes
  • Fomo

Galeria zdjęć z prowadzonych przez nas warsztatów

Referencje od szkół w któych prowadziliśmy nasze warsztaty

Lista szkół, które skrzystały z naszego wsparcia

;

SP 255 WARSZAWA

;

SP 72 WARSZAWA

;

SP 60 WARSZAWA

;

SP 246 WARSZAWA

;

SP 143 WARSZAWA

;

SP 279 WARSZAWA

;

SP 120 WARSZAWA

;

SP 373 WARSZAWA

;

SP 366 WARSZAWA

;

SP 185 WARSZAWA

;

SP 141 WARSZAWA

;

SP 374 WARSZAWA

;

SP 87 WARSZAWA

;

SP 221 WARSZAWA

;

SP 221 WARSZAWA

;

SP 386 WARSZAWA

;

SP ZAMIENIE

;

SP LESZNOWOLA

;

SP BANIOCHA

;

SP 2 GÓRA KALWARIA