Aplikacja „Miejskie Historie”

Nasza organizacja zaprojektowała i stworzyła innowacyjne narzędzie edukacyjne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla młodzieży wieku 13-15 lat.

Jest nim edukacyjna aplikacja mobilna. Program profilaktyczny “AplikacJA” oparty na mobilnej aplikacji realizujemy w szkołach podstawowych w klasach 7 i 8 na zasadach warsztatowych.Pomysł na stworzenie właśnie takiego narzędzia do współpracy z młodzieżą sprawdza się i przynosi rezultaty.

Nasze narzędzie jest odpowiedzią na problemy szkół, które borykają się z brakiem odpowiednich programów profilaktycznych dopasowanych do rozwoju technologii, rozwoju młodzieży oraz z coraz wcześniejszą inicjacją alkoholową. Młodzież korzysta z nowoczesnych form edukacji i ciężko do nich dotrzeć tradycyjnymi wykładami czy prelekcjami. Nasze innowacyjne narzędzie edukacyjno – profilaktyczne powoduje, że wchodzimy do ich świata wirtualnego i mówiąc językiem młodzieży wywołujemy dyskusję na temat skutków picia i zagrożeniach płynących z nadużywania alkoholu.

Wpływamy na świadomość młodego człowieka i zmieniamy nastawienie do różnego rodzaju używek. Pedagodzy szkolni mogą wcześniej zauważyć, wychwycić problem i w odpowiednim czasie zareagować. Aplikacja jest tylko narzędziem wykorzystywanym do zachęcenia młodzieży do wzięcia udziału w całym cyklu warsztatów z zakresu budowania własnej wartości, pozytywnej samooceny, asertywności, relacji koleżeńskich, stawiania granic.

Program profilaktyczny z zastosowaniem edukacyjnej aplikacji mobilnej jest na tyle atrakcyjny, że zwróciliśmy uwagę na nasze działania Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W wyniku rozmów podpisaliśmy umowę o współpracy i w naszym stowarzyszeniu odbywały się praktyki studentów Wydziału Psychologii.